БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ

 Робоча програма з дисципліни "Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках"

Робочий план рахунків

                                                                     Модуль 1

Тема 1. Система бухгалтерського обліку та звітності у банках. Бухгалтерські документи та регістри бухгалтерського обліку. Їх характеристика, документообіг

Лекція 1   Лекція 2   Лекція 3   Практична робота 1

Тема 2. Облік власного капіталу

Лекція 4   Лекція 5      Практична робота 2   Практична робота 3

                                                                   Модуль 2

Тема 3. Облік касових операцій

Лекція 6   Лекція 7   Лекція 8      Практична робота 4   Практична робота 5

Тема 4. Облік розрахункових операцій

Лекція 9   Лекція 10   Лекція 11      Практична робота 6   Практична робота 7

Тема 5. Облік депозитних операцій

Лекція 12   Лекція 13   Лекція 14      Практична робота 8   Практична робота 9

                                                                 Модуль 3

Тема 6. Облік кредитних операцій

Лекція 15   Лекція 16   Лекція 17      Практична робота 10   Практична робота 11

Тема 7. Облік валютних операцій

Лекція 18   Лекція 19       Практична робота 12   Практична робота 13

Тема 8. Облік операцій банку з цінними паперами

Лекція 20   Лекція 21   Лекція 22      Практична робота 14   Практична робота 15

Тема 9. Облік основних засобів та нематеріальних активів

Лекція 23   Лекція 24       Практична робота 16   Практична робота 17

Тема 10. Облік внутрішньобанківських операцій

Лекція 25   Лекція 26       Практична робота 18

Тема 11. Облік доходів, витрат і фінансового результату діяльності банку

Лекція 27   Лекція 28       Практична робота 19   Практична робота 20

Тема 12. Складання фінансової звітності 

Лекція 29   Лекція 30   Лекція 31      Практична робота 21   Практична робота 22

Коментарі